Бид дараах үйлчилгээг санал болгож байна.

  • Татварын зөвлөгөө өгөх
  • Энэхүү үйлчилгээний гол зорилго нь татвар төлөгчид татварын хууль эрх зүйн талаар заавар зөвлөгөө өгөх тэдэнд үүссэн татварын холбогдол бүхий аливаа асуудалд оночвтой үр дүн бүхий шийдэл гаргаж өгөх явдал юм.
  • Татварын тайлан бэлтгэх
  • Энэ үйлчилгээ нь татвар төлөгчийн хуулиар хүлээсэн татварын ногдолоо тодорхойлход нь туслах бөгөөд ямар төрлийн татварт хэдий хэмжээний татвар төлөх вэ гэдгийг тодорхойлж өгөх юм.
  • Татварын төлөөлөл, өмгөөлөл үзүүлэх
  • Энэ үйлчилгээ нь татвар төлөгчийг төлөөлөн татварын байгууллага, эрх бүхий албан тушаалтантай харилцаж тайлан мэдээ тушаах, тодорхойлолт авах, хяналт шалгалтанд төлөөлөх, татвар төлөгчийн эрхийг зөрчсөн үйлдэлийг захиргааны болон шүүхийн журмаар сэргэээн тогтоолгох юм.
  • Татварын хэмнэлт, төлөвлөлт хийх
  • Энэ үйлчилгээг авснаар татвар төлөгч та хуулийн хүрээнд төлөх татвараа багасгах боломжтой бөгөөд бид энэхүү боломжыг тал бүрээс нь нарийн судлаж танд олгох юм.