Манай компани нь хөрөнгийн үнэлгээ тогтоох албан ёсны тусгай зөвшөөрөл бүхий компани бөгөөд бүх төрлийн хөрөнгийн санхүүгийн тайлангын, барьцааны, худалдан борлуулах үеийн, хохирлын үеийн, эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх, биржид хувьцаа гаргах гэх мэт олон төрлийн зориулалтаар тухайн үеийн үнэ цэнийг тодорхойлон өгдөг юм.

Авто машин

Тоног төхөөрөмж

Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ

Бизнесийн үнэлээ

Бусад хөрөнгө