1. Мэргэшсэн мэргэжлийн баг ажилладаг

 • Монгол улсын мэргэшсэн нягтлан бодогчид.
 • Татварын мэргэшсэн зөвлөхүүд.
 • Тусгай мэргэшсэн хуульч
 • Салбар бүрт нарийн мэргэшсэн хамт олон багаар ажилладаг.

2. Зардал хэмнэнэ

 • Нягтлан бодогчийн цалингийн зардал үлэмж буурна.
 • Нийгмийн даатгал, татвар суутгаж төлөхгүй
 • Шагнал, урамшуулал, тэтгэмж гэх мэт ажилтантай холбоотой элдэв нэмэлт зардал гарахгүй/Ээлжийн амралт,баяр ёслол, сургалт, гачигдал гэх мэт
 • Санхүүгийн програм авахгүй.
 • Компьютер, хэрэгсэл авахгүй.
 • Тавилга эд хогшил авахгүй.
 • 3. Эсрдэлгүй байдал

  • Нууцлалын өндер түвшинд гэрээ байгуулан ажиллана.
  • Мэргэжлийн хариуцлагын даатгалд даатгагдсан тул хохирол учирахгүй.
  • Ажлын үр дүнг тухай бүр хараат бус аудит хянаж баталгаажуулдаг.

  4. Сэтгэл ханамж

  • Хууль ёсны тусгай зөвшөөрөл бүхий мэргэжлийн байгууллага хөлслөнө
  • Удирдлагын шийдвэр гаргалтанд хэрэгтэй тоо мэдээг шуурхай бэлтгэнэ.
  • Байгууллагын зардал буурч, дотоод хяналт сайжирч бүтээмж болон өрсөлдөх чадвар нэмэгдэнэ
  • Танд үндсэн бизнесдээ зарцуулах цаг их болно.
  • Хэмнэсэн зардалаа хөрөнгө оруулалт болгох боломжтой.